Radyasyon Onkolojisi

Görüntülü Radyoterapi

Görüntülü Radyoterapi

 

Radyoterapinin lokal olarak tedavide kullanılması nedeniyle bu görüntülemelerle tümör volümü belirlenir ve sağlıklı dokular uygun bir şekilde koruyacak planlar yapılır. En az komplikasyon oranı başarılı tedavinin temeli olarak kabul edilir.

Klasik olarak radyoterapide tedavi planlamasında kesitsel görüntülemeler kullanılır. Hastanın sonraki tedavi fraksiyonları da buna göre belirlenir ve günlük tedavi ayarlamaları cilt üzerindeki işaretler veya maskeler gibi yardımcı aletlerin üzerindeki işaretlerle yeniden oluşturulur. Bunlar, 2D X-ray veya dijital görüntüleme ile kontrol edilerek hastalar tedaviye alınır. Tedavi sırasında birkaç milimetrelik konumsal sapmalar görülebilir. Bunun içinde planlama aşamasında bu olasılık düşünülerek uygun güvenlik marjlarının seçilmesiyle hedef hacmin tedavi süresince güvenilir bir şekilde kapsaması sağlanmaya çalışılır. Görüntü kılavuzluğunda radyoterapi (IGRT) de bu sakıncaları gidermek için   çeşitli görüntüleme tekniklerinin doğrudan lineer akseleratör cihazına entegrasyonu sağlanmıştır. Görüntülemenin lineer akseleratöre doğrudan entegre edilmesiyle günlük olarak hasta pozisyonu, tümörün tedavi sırasındaki olası değişimi ve hasta anatomisindeki olası değişiklikler izlenebilir. Planlama aşamasında görüntüleme bulgularına göre olabilecek değişikliklere anında müdahale edilmesini sağlar. Bu yeni duruma göre tedavi planlamaları düzenlenir.

İletişim
Bize yazın, en kısa sürede sizinle iletişime geçelim.
İletişim Bize yazın, en kısa sürede sizinle iletişime geçelim.