Kardiyoloji

Kapak Darlıklarında Balon Tedavisi

Kapak Darlıklarında Balon Tedavisi

 

Mitral balon valvüloplasti işlemi daralmış mitral kapağın girişimsel kardiyologlar tarafından katater laboratuvarında balon yardımı ile genişletilme işlemidir. Bu işlem öncesinde hastaya transtorasik ve transösefageal (yemek borusundan) ekokardiyografi yapılarak hastaların bu işleme uygun olup olmadığı araştırılmaktadır.

İletişim
Bize yazın, en kısa sürede sizinle iletişime geçelim.
İletişim Bize yazın, en kısa sürede sizinle iletişime geçelim.