Spor Hekimliği

Kök Hücre Ve Rejeneratif Tedaviler

Kök Hücre Ve Rejeneratif Tedaviler

 

Anne karnında, baba ve annemizden gelen birer yarım hücreden oluşan tek bir hücre, o tek hücreden çoğalan ve değişen milyarlarca farklı hücreyle doğumda insana dönüşür. İşte kabaca kök hücre, her hücreye dönüşebilen o tek hücreyi ifade eder. Kök hücre, insan vücudunda birçok farklı dokuda değişmemiş anne hücre olarak bulunur ve gerektiğinde uyarılarak vücudun hemen her hücresine dönüşerek onarımı, gençleşmeyi, yenilenmeyi sağlayabilir.

Kök hücre tedavisinin diğer tüm tedavilere üstünlüğü dışarıdan ilaç ya da madde içermemesi sebebiyle yan etkisinin çok az olması, hatta kalıcı yan etkisinin hemen hiç olmamasıdır.

Kök hücre alerji oluşturmaz. 

 

Kök Hücre Tedavisi Nasıl Çalışır?

Kanda dolaşan bir kısım hücreler (trombositler) damar dışına çıktıklarında parçalanarak vücutta alarm etkisi gösterir ve iyileşme döngüsünü başlatır. Alarm sonucu uyarılan ve birçok dokuda bulunan kök hücreler harekete geçer ve kendi genetiğine uygun normal dokuya dönüşerek iyileşmeyi sağlarlar. İşte kök hücre tedavisi bu döngüden yola çıkarak uygulanır. Ya kandaki uyarıcı hücreler ya da onarımı yapan kök hücreler vücuttan canlı olarak elde edilerek hastalıklı bölgeye uygulanır. Vücudun kendi iyileşme mekanizması tetiklenmiş olur ve iyileşme başlar. 

 

Kök Hücre Ne İşe Yarar?

Kök hücreler, onarılması güç dokuları onarır, yaşlı dokuları sıkılaştırır ve gençleştirir, yeni damar oluşumu sağlayarak kan akımını artırır, dokuların iyileşme hızını artırır. 

 

Kök Hücre Nereden ve Nasıl Elde Edilir, Nasıl Uygulanır?

Kök hücre kaynağı her doku olabilir fakat ortopedik tedavide 3 ana kök hücre kaynağı kullanılmaktadır. Kolunuzdan alınacak bir tüp kan en kolay ve en sık kullanılan kaynaktır fakat buradaki kök hücre miktarı az olup daha çok uyarıcı hücreleri içerir.

İkinci kaynak kemik iliğidir. Kandakine oranla çok daha fazla kök hücre içerdiğinden daha iyi bir kaynak olup ameliyathane şartlarında alınması gerekmesi daha ileri durumlarda kullanılmasını gerektirir. Üçüncü ve en yoğun kök hücre içeren kaynak, yağ hücreleridir. Yine ameliyathanede alınır ve kullanılır. 

Kök hücre 2 şekilde elde edilip kullanılır. Direk uygulama yönteminde hastadan alınan materyal (kan, kemik iliği, yağ vs…) ayrıştırılarak hücreler elde edilir ve aktif hale getirilir. Kök hücre hazırlanırken önemli nokta hücrelerin canlı olarak elde edilmesidir. Bunu sağlamak için özel kitler kullanılmaktadır. Elde edilen kök hücreler iğne şeklinde hastalıklı bölgeye uygulanır.

Çoğaltma ve yönlendirme işlemi ikinci yöntemdir. Bazı durumlarda elde edilen hücreler özel laboratuvar ortamlarında çoğaltılır ve daha çok doku elde edilmesi sağlanır. Bu laboratuvarlarda çoğaltılan hücreler belli başlı dokulara dönüştürülerek hastaya uygulanacak hale getirilebilir. Bu işlem, elde edilecek hücreye göre 2 haftaya kadar sürebilir. Bu şekilde elde edilen dokular ameliyathane ortamında uygulanır. 

İletişim
Bize yazın, en kısa sürede sizinle iletişime geçelim.
İletişim Bize yazın, en kısa sürede sizinle iletişime geçelim.