1

Periferik Arter Hastalığı Tedavisi

2

Elektrokardiyografi

3

Geçici Kalp Pili

4

İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör (LCD)

5

Karotis Ultrasonu

6

Kolesterol Testi

7

Koroner Kalp Hastalığı Tedavisi

8

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)

9

Perkütan Koroner Müdahale (Koroner Anjiyoplasti)

10

EECP - Doğal Bypass

11

Aritmide Ablasyon Tedavisi

12

Kardiyak Anjiyografi

13

Ekokardiyografi

14

Anjiyografi

15

Stent (Koroner Anjiyoplasti)

16

Holter Takibi

17

Anjiyoplasti

18

Kalp Pili Yerleştirme

19

Ameliyatsız Kalp Kapağı Değişimi

20

Mitraclip (Mitral Kapak Yetersizliğinin Ameliyatsız Onarımı)

21

Kalp Deliklerinin Kapatılması

22

Kapak Darlıklarında Balon Tedavisi

İletişim
Bize yazın, en kısa sürede sizinle iletişime geçelim.
İletişim Bize yazın, en kısa sürede sizinle iletişime geçelim.