Spor Hekimliği

Sporcu Psikolojisi

Sporcu Psikolojisi

 

Spor psikolojisi, sporcuların optimal düzeyde performanslarını sağlamak için psikolojik bilgi ve becerilerin kullanıldığı bir uzmanlık alanıdır. Bu alan spor katılımcılarının gelişimsel ve sosyal yönleri ile spor ortamları ve organizasyonlarıyla ilişkili sorunları sistematik olarak ele alır.

Spor psikolojisi, psikolojik durumların atletik performansı, egzersizi ve fiziksel aktiviteyi nasıl etkilediğini inceler.

 

Spor Psikolojisinde Yararlanılan Yetenek Ve Prosedürler

A – Performans geliştirme için bilişsel ve davranışsal beceri eğitimi:  Hedef belirleme, konsantrasyon ve dikkat kontrol stratejileri, özgüven, benlik saygısı ve yetkinlik gelişimi, bilişsel davranışçı öz denetleme teknikleri, duygu yönetimi, sportmenlik ve liderlik becerileri. 

B- Danışmanlık ve klinik müdahaleler: Atletik motivasyon, yeme bozuklukları ve kilo yönetimi, aşırı antrenman ve tükenmişlik, saldırganlık ve şiddet, atletik yaralanma ve rehabilitasyon, kariyer geçişleri ve kimlik krizleri. 

C- Danışma ve eğitim: Genç sporcuların aileleriyle iletişim sağlama, antrenörlerin motivasyon, kişilerarası ve liderlik becerileri ve yetenekleri ile ilgili eğitimler, psikolojik zorlukların erken teşhisi ve önlenmesi ile ilgili olarak antrenörlerin ve yöneticilerin eğitimi. 

 

Sporda Psikolojik Performans Profili Oluşturma

Psikolojik performans profilleri oyuncular, sporcular ve antrenörlere değerli görüş ve içgörü sağlayabilmek için fiziksel yeteneklerin mevcut ölçümleriyle birlikte kullanılabilir.

Psikometrik değerlendirmeler, sporculara özgüven, motivasyon, esneklik ve ruhsal dayanıklılık gibi kendi kişisel özelliklerini keşfetmede yardımcı olabilir. Bu farkındalık, sporculara gelişimlerini şekillendirmede yardımcı olabilir ve odaklanma, atılım ve başarı üzerinde önemle durarak performanslarının sorumluluğunu almaya teşvik edebilir.

Feman Clinic sporcu psikometrik profili ile sporcunun güçlü yönleri ortaya çıkarırken; aynı zamanda potansiyel geliştirme ve düzeltme alanlarını da belirlemeyi hedefler. Sporcunun davranışlarının ve duygusal özelliklerinin anlaşılması, bir sporcunun yarışmadaki performansını artırabilir ve sakatlıklardan sonra iyileşme sürecinin psikolojik etkilerini gidermeye destek olabilir.

İletişim
Bize yazın, en kısa sürede sizinle iletişime geçelim.
İletişim Bize yazın, en kısa sürede sizinle iletişime geçelim.